Fresh Blitz, Fiery Flower, gaisa atsvaidzinātājs, 260ml

Modelis: 5656
Pieejamība: 24
Artikuls: 5656

5.45
  • 5.45€
  • Bez PVN: 4.50€
  • PVN: 0.95€
* Gatavs lietošanai

* Patīkams aromāts

* Ilgstoša iedarbība

* Neatstāj nosēdumu traipus


Koncentrēts gaisa atsvaidzinātājs ar patīkamu sarkanu ziedu aromātu. Likvidē nepatīkamas smakas, nodrošinot ilgstoši svaigu smaržu. Produkts ir piemērots telpu atsvaidzināšanai.

 

BĪSTAMI!

H229 - Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

H222 - īpaši viegli uzliesmojošs aerosols

P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

H319 - Kairinošs acīm.

P102: Sargāt no bērniem.

P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P211: Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P251: Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P305 + P351 + P338 - IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir, un tās var viegli noņemt. Turpiniet skalot.

P410+P412 - Sargāt no saules gaismas. Nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C / 122°F.


Sastāvdaļas: butāns, propāns, izobutāns, etanols, smaržu kompozīcija.

 

Tilpums: 260ml

Ražotājs (valsts): ES

Piezīme: HTML apzīmējumi neatbalstās! Izmantojiet parastu tekstu.

Tagi: Fresh Blitz, Fiery Flower, gaisa atsvaidzinātājs, 260ml