KR16 Tīrīšanas līdzeklis grilam un krāsnīm, 1L

Modelis: 10492
Pieejamība: 174
Artikuls: 10492

8.41
  • 8.41€
  • Bez PVN: 6.95€
  • PVN: 1.46€
* Koncentrāts

* Augsta tauku šķīdināšanas jauda

* Koncentrāts/Gatavs lietošanai

* Augsta tauku šķīdināšanas jauda

* Likvidē izteikti ieēdušos netīrumus

* Piemērots pārtikas rūpniecībā

* Var lietot uz aukstām un karstām virsmām

* pH: 14 ( sārms )

Koncentrēts līdzeklis pārtikas termiskās apstrādes iekārtu un aprīkojumu, grilu un konvekciju tīrīšanai, kā arī citām šķīdinātāju un sārmu izturīgām virsmām - pannām, cepeškrāšņu, kūpinātavu intensīvai tīrīšanai.
Efektīvi likvidē ļoti taukainus, sveķainus un ieēdušos netīrumus, kā arī, piedegušu produktu atliekas.

Lietošana un atšķaidīšana:

10 - 20 ml līdzekļa uz 1 L ūdens - cepampannu ( tērauda ) tīrīšanai
20 - 40 ml līdzekļa uz 1 L ūdens - režģu tīrīšanai
50 -200 ml līdzekļa uz 1 L ūdens - grilu un krāšņu tīrīšanai

Atkarībā no netīrības pakāpes uzsmidziniet tīrīšanas līdzekli un ļaujiet iedarboties no 1-10 minūtēm. Ja ierīce (piem., cepeškrāsns, grils) ir ļoti netīra, ieslēdziet to, uzsildiet līdz ~50°C un izsmidziniet līdzekli neatšķaidītā veidā, ļaujiet dažas minūtes iedarboties.

Pēc mazgāšanas mazgājamo virsmu/ ierīci rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni vai etiķūdeni. Ieteicams izmantot SR14 ļoti atšķaidītā veidā.

Var noskalot arī ar tīru etiķi, taču jāņem vērā, ka būs strauja un spēcīga reakcija.

 

BĪSTAMI!

H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H319 – Izraisa nopietnu acu bojājumu.

P102- Sargāt no bērniem.

P264: Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.

P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+351+338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P405: Glabāt slēgtā veidā.

P501: Atbrīvoties no satura saskana ar vietejiem, regionalajiem, valsts un starptautiskajiem normativajiem aktiem.

 

Sastāvdaļas: <5% anjonu virsmaktīvajām vielām, <5% nejonu virsmaktīvajām vielām, <5% NTA.

 

Tilpums: 1L

Ražotājs (valsts): Vācija

Piezīme: HTML apzīmējumi neatbalstās! Izmantojiet parastu tekstu.

Tagi: LANGGUTH KR16 Tīrīšanas līdzeklis grilam un krāsnīm, 1 l.