Tytan Ocean WC tīrīšanas līdzeklis podiem, 5L

Atlaide: -25%
Modelis: P28060
Pieejamība: 8
Artikuls: P28060

6.95
  • 9.26€6.95€
  • Bez PVN: 5.74€
  • PVN: 1.21€
* Gatavs lietošanai

* Bakteriocīds

* Viskozs

* Patīkams aromāts

* Tīrīšanas gēls

* pH līmenis: 2-3 (skābs)


Produkts ir paredzēts tualetes podiem, izlietnēm un citām keramikas sanitārajām ierīcēm. Baktericīdi. Pateicoties tā sastāvam, tas ātri un efektīvi likvidē visa veida netīrumus, tajā skaitā, rūsas un kaļķakmens nogulsnes, kā arī taukainus netīrumus un ūdens nosēdumus.Un, pateicoties šī līdzekļa viskozitātei, uz tīrāmās virsmas tiek izveidots aizsargslānis, nodrošinot ilgstošu tīrību. Piemīt meža svaiguma aromāts, pateicoties kuram tiek likvidēti visi nepatīkamie aromāti.

Lietošana: Uzliet uz netīrās virsmas un atstāt uz 10 min. Rīvēt ar birsti, pēc tam noskalot.

 

BĪSTAMI!

H315 – Kairina ādu.

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.
P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 - Sargāt no bērniem.

P103 - Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

P280 – Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.

P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens z mydłem daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

 

Satur: aktīvo vielu glikoskābe - 1,5g/kg, 5% un vairāk, bet mazāk nekā 15% nejonu virsmaktīvajam vielām, mazāk nekā 5% anjonu virsmaktīvajām vielām, smaržvielas.

 

Tilpums: 5L

Ražotājs (valsts): ES

Piezīme: HTML apzīmējumi neatbalstās! Izmantojiet parastu tekstu.

Tagi: Tytan Ocean WC tīrīšanas līdzeklis podiem, 5L