Flo Oxy Power Color traipu tīrīšanas līdzeklis, 1.5L

Jaunums
Modelis: 4000008854
Pieejamība: 40
Artikuls: 4000008854

5.45
  • 5.45€
  • Bez PVN: 4.50€
  • PVN: 0.95€
* Gatavs lietošanai

* Krāsainai un baltai veļai

* Maigs pret audumiem

* Lieliski noņem noturīgus traipus

* Patīkama smarža

* Hesatur hloru

* pH līmenis  : 3.5 – 5

 

Flo Oxy Power Color paredzēts traipu un netīrumu noņemšanai no krāsainiem audumiem. Noņem pat visstiprākos un grūtākos traipus, nesabojājot drēbes un saglabājot to sākotnējo krāsu. Produkta koncentrētā formula padara to ārkārtīgi efektīvu un efektīvu. Produkts nesatur hloru vai fosfātus, kas padara to maigu pret audumiem un nebojā to struktūru. Koncentrētā, želejveida konsistence nodrošina, ka produkts ir ļoti efektīvs un ir arī saudzīgs pret audumiem, tāpēc to var lietot tieši uz traipiem. Produkta recepte tika izstrādāta, ņemot vērā vides aspektus, saskaņā ar ISO 14001 un ISO 50001 standartiem. Nelietot uz metāla pogām un sprādzēm. Pēc traipu tīrīšanas līdzekļa uzklāšanas uz auduma nepakļaujiet to tieši saules gaismas iedarbībai.

 

Lietošana:

Mazgājot ar rokām:

Pievienojiet 100 ml šķidruma uz 5 litriem silta ūdens (maks. 40°C). Baltiem audumiem maksimālais mērcēšanas laiks: 1 stundas. Pēc mērcēšanas audums ir jāizmazgā un jāizskalo saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

Mazgājot ar veļas mašīnu:

Grūti noņemamu vai izžuvušu traipu gadījumā pievienojiet 100 ml mērglāzi veļas traipu tīrīšanas līdzekļa. Mazgājiet audumu saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

 

Plankumu  un traipu noņemšanai:

Uzklājiet 20 ml traipu tīrīšanas līdzekļa tieši uz traipa. Atstājiet maksimāli uz 10 minūtēm. Ierīvējiet traipā, izmantojot dozatoru, pēc tam mazgājiet audumu saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

 

BĪSTAMI!

H315 – Izraisa ādas kairinājumu.

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.

P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102: Sargāt no bērniem.

P103: Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

P280: Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.

P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P302+P352: ASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

P308+P313: JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/….

P311: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/….

P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar noteikumiem par bīstamajiem atkritumiem vai iepakojumiem un iepakojumu atkritumiem. 

EUH208: Satur . Var izraisīt alerģisku reakciju.

 

Sastāvdaļas: 5-15% balināšanas savienojumi uz skābekļa bāzes, 5-15% anjonu virsmaktīvās vielas, 5-15% nejonu virsmaktīvās vielas, <5% fosfonāti, <5% smaržvielu sastāvs.

Tilpums: 1,5L

Ražotājs (valsts): ES

Piezīme: HTML apzīmējumi neatbalstās! Izmantojiet parastu tekstu.

Tagi: Flo Oxy Power Color traipu tīrīšanas līdzeklis, 1.5L